Modul 3: Hak Asasi Manusia & FPIC

Mengiktiraf dan menghormati hak asasi manusia adalah salah satu asas utama bagi pengeluar minyak sawit yang mampan.

Di bawah Prinsip & Kriteria RSPO, penanam yang diperakui mesti menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kehidupan, kesejahteraan sosial dan alam sekitar bagi semua pihak yang tinggal dan bekerja dalam serta sekitar kawasan ladang sawit milik penanam.

Penanam yang diperakui juga mesti menunjukkan bahawa penggunaan hak guna tanah komuniti dilindungi dengan melaksanakan Izin Berasaskan Makluman Awal, Bebas dan Telus (FPIC). FPIC tersebut mestilah dipersetujui oleh komuniti tempatan tanpa sebarang bantahan selaras dengan penggunaan undang-undang tanah hak adat komuniti.

Penerangan maksud FPIC dari SUHAKAM.

Maksud Proses Izin Berasaskan Makluman Awal, Bebas and Telus (FPIC) [sari kata/subtitle Bahasa Melayu].

Prinsip & Kriteria RSPO 2018.

Bahan bacaan: